Kunnen mondkapjes het Coronavirus tegenhouden?

/
/
/

Om dat er zoveel mensen mondkapjes kopen werd er in China werd in 6 dagen een fabriek voor mondkapjes uit de grond gestampt. De vraag naar mondkapjes is zo groot vanwege het Coronavirus. Maar beschermen mondkapjes eigenlijk wel tegen het virus en heeft het zin een mondkapje te kopen?

Wat is het Coronavirus eigenlijk?

Het is ook wel bekend als het ‘SARS’, (severe acute respiratory syndrome) -CoV-2 virus. Het virus kan de ziekte COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) veroorzaken. Symptomen zijn griepachtig, zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Hoe zieker de persoon is, hoe meer andere personen hij kan besmetten. De naam Corona komt van de ‘kroon’ (Corona is latijns voor kroon of krans) rond de virusdeeltjes die je ziet onder de microscoop.

De incubatietijd van deze ziekte is 7 tot 14 dagen. Vandaar dat je maar maximaal 14 dagen in quarantaine hoeft als de kans bestaat dat je in aanraking bent geweest met het virus. Van de mensen die ziek worden van het virus heeft ongeveer 17% ernstige klachten. Ongeveer 2% daarvan overlijdt aan dit nieuwe coronavirus. Dit zijn vooral oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten.

Waar komt het Coronavirus vandaan?

De bron van het virus is nog steeds niet bekend, maar het is zeer waarschijnlijk wel een zoönose. Een zoönose is een virus wat van dieren op mensen over gaat. Vermoedelijk begonnen de eerste besmettingen op een vismarkt in Wuhan, waar ook andere dieren (illegaal) worden verkocht, zoals otters en slangen. Er bestaan meerdere Corona virussen. Het is een familie van virussen. Anderen virussen uit deze familie zijn het SARS virus en het MERS virus. De virussen kunnen muteren en van dieren op mensen overspringen. Het SARS virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) komt van de Civet kat en het MERS virus (Middle Eats Respiratory Syndorme)  komt van Dromedarissen. Ook paarden kunnen het Corona virus krijgen, het zgn. Equine Corona Virus. Niet besmettelijk voor mensen (nog) gelukkig.

Zijn mondkapjes geschikt tegen het Corona virus

Er zijn verschillende types mondkapjes op de markt. Niet alle mondkapjes zijn geschikt om je tegen het virus te beschermen. De zogenaamde Chirurgische mondneusmaskers zijn zeker niet geschikt. Een mondkapje is alleen geschikt als het mondmasker je neus en mond volledig omvat zonder openingen aan de zijkant of bovenkant. Beter zijn de ademhalingsbeschermingsmaskers.

Er zijn 3 typen ademhalingsbeschermingsmaskers:

  • FFP1 mondkapje: dit is het type met het minste beschermingsniveau, maar nog wel beter als een type III mondneusmasker. Er is nog wel lekkage aan de zijkant, maar dat mag maar maximaal 22% zijn. Het biedt een bescherming van minimaal 80% tegen partikels die door de lucht worden verspreid. Zeer geschikt voor bescherming tegen bijvoorbeeld Noro virus, dat buikgriep kan veroorzaken.
  • FFP2 mondkapje: Een type masker van een gemiddeld beschermingsniveau. De zijkantlekkage hiervan mag maximaal 8% zijn. De efficientie is al 94%. Deze is geschikt bijvoorbeeld als er sprake is van Tuberculose.
  • FFP3 mondkapje: Dit masker geeft een minimale bescherming van 99%. De lekkage van de zijkant mag zelfs niet meer zijn dan 2%. Dit mondmasker wordt gebruikt bij het werken met cytostatica. Cystostatica zijn gevaarlijke stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn. Het FFP3 mondkapje biedt de beste bescherming tegen invloeden van buitenaf.

Wat kun je wel tegen het virus doen behalve mondkapjes?

  • ffp3 mondkapjes

Een mondkapje kopen is niet meteen de beste oplossing. Mondmaskers helpen alleen als ze heel goed aansluiten over je neus en je mond. De maskers die wel goed zijn, zijn degene die bijvoorbeeld in de medische wereld worden gebruikt.  Belangrijker is vooral bij overdraagbare virussen via de lucht dat je het volgende doet:

  • Regelmatig je handen wassen
  • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog in plaats van in je handen. Dit omdat je als je niet meteen je handen kunt wassen, je toch zaken kunt aanraken en eventueel anderen besmetten. Of jij kunt zo besmet raken.
  • Gebruik papieren weggooi zakdoekjes en gooi ze ook na gebruik meteen weg.

Meer informatie over het Coronavirus en de huidige stand van zaken vind je op de website van het RIVM

Op deze website vind je een wereldkaart met de verspreiding van het Coronavirus >>.

[content-egg module=Bolcom].

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :